fbpx

 

การศัลยกรรมช่องปาก

เป็นการรักษาทางทันตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดในช่องปากโดยศัลยกรรมช่องปากประกอบด้วย

– การถอนฟัน

– การผ่าฟันคุด (Impacted tooth surgery) หรือฟันฝัง (Embeded tooth surgery)

– การผ่าตัดเพื่อจัดแต่งขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน (Orthognathic surgery)

 

 

 

ฟันคุดเกิดขึ้นเมื่อใด?

โดยปกติมักจะเกิดขึ้นในตอนช่วงอายุ 17-21 ปี

 

 

 

ลักษณะของฟันคุด

 

 

 

ทำอย่างไรถ้าปวดฟันคุด?

การทานอาหารจะใช้ฟันด้านในเพื่อเคี้ยว ถ้าหากมีการอักเสบจะทำให้เกิดอาการปวดขึ้น อาการเจ็บและปวดสามารถแก้ได้ ด้วยการไปพบกับทันตแพทย์ เพื่อให้ตรวจสภาพฟัน แต่อย่างไรก็ตามอาการปวดก็สามารถเกิดขึ้นได้อีก

 

 

 

 

ขั้นตอนการผ่าฟันคุด

 

 

 

หลังจากปรึกษากับทันตแพทย์แล้ว จะทำการสแกนปากกับถ่ายภาพด้วยการฉายรังสี

 

ถ้ายืนยันฟันคุดที่จะถอนแล้ว จะได้รับการจัดการสุขอนามัยในช่องปาก การฉีดยาชาและผ่าตัดฟันคุดออก

 

หลังจากถอนฟันคุดแล้ว สังเกตการฟื้นตัว การฆ่าเชื้อและการรักษาหลังการผ่าตัด

 

เทสโก้โลตัสพระราม 4


กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

 

เบอร์โทรติดต่อคลินิก


02-006-5759

 

ติดต่อผ่านทาง Facebook


Zenitoni Dental Clinic

error: