fbpx

 

การอุดฟันคืออะไร 

การอุดฟัน คือ วิธีการรักษาฟันที่ถูกทำลายจากการผุให้สามารถใช้งานได้และกลับมารูปทรงเดิม เวลาทำการอุดฟัน ทันตแพทย์จะเอาเนื้อฟันที่ผุออกและทำความสะอาด จากนั้นจึงเติมวัสดุอุดฟันลงไป

การอุดฟันสามารถช่วยป้องกันการผุเพิ่มขึ้นด้วยการปิดช่องทางที่แบคทีเรียสามารถเข้าไปได้ วัสดุที่ใช้ในการอุดฟันได้แก่ ทอง พอร์เซเลน คอมโพสิตเรซิน (การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน) และอมัลกัม (วัสดุอุดฟันทำจากโลหะปรอท เงิน ทองแดง และสังกะสี)

ประเภทของการอุดฟัน

   – การอุดฟันด้วยทอง

   – การอุดฟันด้วยอมัลกัม (เงิน) 

   – การอุดฟันคอมโพสิต (พลาสติก) เรซิน 

   – การอุดฟันเวยด้วยพอซเลน 

กระบวนการอุดฟัน

ถ้าคุณต้องรับการอุดฟัน ทันตแพทย์จะทำการกำจัดส่วนที่ผุออกก่อน จากนั้นจึงทำความสะอาด และเติมวัสดุอุดฟันตามที่อธิบายข้างต้นลงไป

จะทราบได้อย่างไรว่าต้องอุดฟัน 

มีเพียงทันตแพทย์เท่านั้นที่จะบอกได้ว่าคุณต้องอุดฟัน อะไรก็ตามที่ดูผิดปกติจะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดด้วยเครื่องมือพิเศษ ทันตแพทย์อาจทำการเอ็กซเรย์ทั้งช่องปากหรือเพียงบางส่วน การรักษาขึ้นอยู่กับระดับความเสียหายจากฟันผุ

 

 

ขั้นตอนการอุดฟัน

1. ทันตแพทย์จะขูดเอาเนื้อฟันส่วนที่ผุออกโดยใช้เครื่องมือตัดผ่านเคลือบฟันและกำจัดฟันส่วนที่ผุออก หลังจากนำฟันส่วนที่ผุออกไปแล้ว ทันตแพทย์ปรับหลุมบนฟันเพื่อเตรียมการอุด

2. ทันตแพทย์จะเตรียมผิวฟันด้วยเจลกรดก่อนอุดฟัน การทำเช่นนี้จะทำให้เกิดรูพรุนเล็ก ๆ บนผิวเคลือบฟัน และสดุอุดฟันจะเข้าไปถมรูพรุนเหล่านี้ นอกจากนี้แล้ว ทันตแพทย์ยังอาจใช้สารยึดติดด้วย วัสดุอุดฟันจึงยึดติดกับฟันด้วยวิธีการสองแบบด้วยกัน และเมื่อใช้สารยึดติดในการอุดฟัน โอกาสที่วัสดุอุดฟันจะเกิดรอยรั่วหรือเกิดฟันผุใต้วัสดุอุดฟันก็จะน้อยลงด้วย

3. การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันโดยทั่วไปแล้วจะต้องใช้วัสดุเรซินสีเหมือนฟันเป็นวัสดุอุด วัสดุอุดฟันบางชนิดต้องฉายแสงเพื่อให้แข็งตัว วิธีนี้เป็นการทำให้วัสดุแข็งขึ้น

4. หลังจากอุดฟันเสร็จแล้ว ทันตแพทย์จะขัดแต่งผิวฟันให้เรียบเป็นขั้นตอนสุดท้าย

 

เทสโก้โลตัสพระราม 4


กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

 

เบอร์โทรติดต่อคลินิก


02-556-5759

 

ติดต่อผ่านทาง Facebook


Zenitoni Dental Clinic

error: